Logo demerwestreek.nl


Elke week kunnen mensen langskomen. (Foto: Marjan Bisschop)
Elke week kunnen mensen langskomen. (Foto: Marjan Bisschop) (Foto: Marjan Bisschop)

Financieel Café nu elke week

Sinds woensdagavond 6 september is er elke week een Financieel Café in de Buurthuiskamer in de Havikstraat 5 in Sliedrecht. Dat was eerst eens per maand, maar Welzijnswerk Sliedrecht merkte dat er behoefte was aan meer contactmomenten. Zo hoeven mensen niet meer vier weken te wachten om naar het Financieel Café te kunnen gaan en daarmee hoopt Welzijnswerk Sliedrecht dat nog meer mensen ondersteund kunnen worden. Het Financieel Café is een inloopspreekuur, waar men zonder het maken van een afspraak kan binnenlopen. Mensen kunnen er terecht met vragen op financieel gebied, of heel eenvoudig gezegd: met vragen over geld. 

Door Eline Lohman

SLIEDRECHT - Wanneer men moeite heeft met het ordenen van papieren, of  wanneer de rekeningen niet meer op tijd betaald kunnen worden en er schulden dreigen te ontstaan, kan men binnenlopen bij het Financieel Café voor informatie en advies. Ook kan er ondersteuning worden geboden bij het aanvragen van voorzieningen, zoals huur- en zorgtoeslag en het invullen van formulieren. 

Het Financieel Café is er op gericht om problemen op financieel gebied bij de burgers te voorkomen. Door elke week een inloopspreekuur te houden wordt de mogelijkheid geboden dat nog meer burgers eerder kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Bij het Financieel Café kan ook een financiële check worden gedaan en kan worden gekeken of iemand wel alle voorzieningen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. 

Het Financieel Café loopt nu twee jaar in Sliedrecht, vertelt Marjan Bisschop, sociaal raadsvrouw bij Welzijnswerk Sliedrecht. "We willen mensen zo snel mogelijk in beeld krijgen en daar is zo'n café heel handig voor. Maar we zagen dat er behoefte was aan meer, omdat de continuïteit dan beter is. Mensen hoeven nu niet meer vier weken te wachten. Wanneer ze een vraag of probleem hebben, dan kunnen ze wekelijks langskomen bij het Financieel Café."

12 vrijwilligers en twee gastvrouwen draaien per toerbeurt elke week mee met de inloopbijeenkomst. "Nu kunnen we nog meer mensen ondersteunen. Ook omdat de belangstelling meer verspreid wordt en we zo iedereen nog meer aandacht kunnen geven. Tot nu toe loopt het goed met de animo. We hebben mensen echt kunnen helpen en zien goede resultaten. Bijvoorbeeld dat mensen echt uit de schulden zijn en nu alles op orde hebben. Het gaat vaak om dreigende schulden. Als je op tijd aan de bel trekt, dan kan erger voorkomen worden. Bij ons kunnen mensen hun verhaal kwijt en wordt er echt geluisterd. En er wordt dus echt actie ondernomen. Het kan iedereen gebeuren dat hij of zij in inkomen achteruit gaat of zelfs werk verliest. Hoe kun je je financiële situatie dan rondkrijgen? Wij geven tips en advies en kunnen mensen doorverwijzen naar de juiste instanties."

Veel mensen schamen zich als ze financiële problemen hebben en durven niet om hulp aan te vragen. Die schaamte is helemaal niet nodig, volgens Marjan. "Door het verlies van werk of bijvoorbeeld ziekte, waar men niets aan kan doen, is er vaak sprake van een inkomensverlies, waardoor mensen de grip op hun financiën kunnen kwijt raken. Dit overkomt veel mensen; iemand is echt niet de enige met zulke problemen. Ik zou dus willen zeggen tegen mensen: schaam je niet; tijdig aan de bel trekken is dan heel belangrijk! Zo kan erger worden voorkomen. Niemand hoeft alleen te blijven tobben. Het speelt bij veel mensen, echt niet alleen bij degenen met lage inkomens, zoals veel mensen vaak denken."

Vaak ervaren mensen het als een grote opluchting wanneer ze hulp hebben gevraagd. Marjan: 'Hadden we maar eerder aan de bel getrokken' is een veel gehoorde opmerking. Wanneer je de last niet meer alleen draagt en er met iemand over kan praten, brengt dat vaak al lucht in de situatie met zich mee."

Bij eenvoudige vragen wordt men direct geholpen. Wanneer dat nodig is kan men eventueel worden doorverwezen naar een andere instantie, of kan een afspraak worden gemaakt bij het Bureau Sociaal Raadslieden of de Hulp bij Thuisadministratie.

Bij het Financieel Café geldt dat de bezoekers worden geholpen door ervaren vrijwilligers. Het Financieel Café vindt vanaf september elke woensdagavond plaats tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de Buurthuiskamer aan de Havikstraat 5 in Sliedrecht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Marjan Bisschop, tel: 0184-416 729 of mail naar m.bisschop@welzijnswerksliedrecht.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox