Logo demerwestreek.nl


Het Armoedeplpatform bijeen. (Foto: pr; tekst: Eline Lohman)
Het Armoedeplpatform bijeen. (Foto: pr; tekst: Eline Lohman)

Samen strijden tegen armoede

Sliedrecht - Sliedrechtse organisaties slaan de handen ineen om armoede en financiële problemen onder inwoners van Sliedrecht terug te dringen of te voorkomen. Daarvoor is maandag 11 september het Platform Preventie Armoede Sliedrecht opgericht.

De eerste bijeenkomst vond maandagavond plaats. Toen kwamen 16 partijen – zoals een woningcorporatie, een afvaardiging van de kerken, een bank en een hulporganisatie – bijeen op de locatie van de Voedselbank, ook een van de partijen. Er werd een startdocument gemaakt door de deelnemende organisaties dat ondertekend werd en er werden vervolgafspraken gemaakt. Het Platform Preventie Armoede heeft als doel om met elkaar armoede onder de inwoners van Sliedrecht te voorkomen en/of verslechtering van de financiële situatie van kwetsbare inwoners tegen te gaan, vertelt Marjan Bisschop, initiatiefneemster van het platform vanuit Welzijnswerk Sliedrecht, dat ook deel uitmaakt van het platform. "Het is een platform met netwerkorganisaties. In juni is het idee ontstaan voor het platform en dat zijn we gaan uitwerken. Ik ben er heel blij mee dat 16 organisaties zich hebben aangemeld voor het platform. Er is dus heel grote belangstelling voor. Met dit initiatief weten de partijen elkaar straks goed te vinden. We kunnen mensen ook onderling naar elkaar doorverwijzen."

Beter bereiken

Het is belangrijk dat het platform er is, volgens Marjan. "We willen mensen die armoede ervaren, beter bereiken. We gaan met elkaar kijken hoe we dit kunnen doen. We zijn dus ook een denktank, die zaken met elkaar signaleert. We willen dit heel lokaal aanpakken, want we zien dat er in Sliedrecht veel kwetsbare gezinnen zijn. Daarom willen we het heel dicht bij huis houden. Samen kunnen we meer bereiken." Bij de startbijeenkomst hebben de partijen niet alleen met elkaar gesproken, maar kreeg de groep ook een rondleiding bij de Voedselbank. De komende tijd gaan de partijen die betrokken zijn bij het platform met elkaar sparren over wat goed zou werken in Sliedrecht op het gebied van armoede. Marjan: "De opzet is om minimaal twee keer per jaar bij elkaar te komen. Je moet voorkomen dat je allemaal op je eigen eilandje gaat zitten. We willen de mensen zo goed mogelijk helpen. Het gaat economisch beter, maar velen slagen er niet in om rond te komen en er zijn nog steeds kinderen die in armoede leven. Landelijk gezien, maar ook in Sliedrecht. Armoede en schulden kunnen een heel grote impact hebben op een leven. Het is goed om er al aan de voorkant snel bij te zijn. Want we zien armoede niet altijd letterlijk. Drempels weg, het welzijn bevorderen – daar staan we voor."

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox