Chemours. (Foto: Nanda van Heteren)
Chemours. (Foto: Nanda van Heteren)

'Voor meer mensen test beschikbaar'

De lokale politieke partij PRO Sliedrecht heeft afgelopen week een Facebookbericht over de bloedtest gedeeld. De artikel 39 vragen van fractielid Peter de Borst geeft duidelijkheid over de voorwaarden waaraan inwoners in het gebied rondom de Dordtse chemische fabrieken moeten voldoen om de gratis bloedtest te krijgen.

Siedrecht - Een beperkte groep inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht konden zich vanaf vorige maand inschrijven om een gratis bloedtest af te nemen om de hoeveelheid PFOA in hun bloed te weten. Het Dordtse chemiebedrijf Chemours/DuPont stootte jarenlang PFOA/C8 uit. Dit kan gevolgen hebben voor omwonenden.
Het doel van de bloedtest is om de ongerustheid onder deze groep weg te nemen. De bloedtest geeft alleen informatie over de hoeveelheid PFOA in het bloed. De uitslag wordt per post door het laboratorium opgestuurd naar de inwoner, de gemeente krijgt alleen de rekening van het onderzoek.
De Rijksoverheid vergoedt de testen voor mensen die tussen 1 januari 1970 en 31 december 2012 minimaal één jaar in het gebied rondom de fabriek hebben gewoond, niet uitgenodigd waren voor de steekproef van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), niet deelgenomen hebben aan de eerdere vergoedingsregeling van de gemeente Sliedrecht en geen bloedtest laten uitvoeren via hun werkgever.

Uit het Facebookbericht van PRO Sliedrecht blijkt dat zij zich hard maken voor inwoners van Sliedrecht die volgens het RIVM niet in het gebied wonen waar de chemische fabriek schade heeft verspreid. De partij pleit ervoor dat ook deze inwoners van het baggerdorp een bloedtest mogen doen op kosten van de overheid. PRO Sliedrecht geeft aan dat zij hebben geluisterd naar de inwoners van het dorp. Veel van hen die niet in het 'blauwe gebied op de kaart van het RIVM' wonen, maken zich toch zorgen. Zij willen ook een bloedtest doen, die door de overheid vergoedt wordt, om te weten hoe hun resultaten zijn.

Ook vindt de partij dat vervolgonderzoeken ook gratis moeten zijn voor mensen die uit het steefproefonderzoek een bloedserumwaarde boven de 21 ng/ml hebben, een goede uitvoering van het moestuinonderzoek en het aanbod dat iedereen met een waarde boven de 21 ng/ml zich in de toekomst opnieuw kan laten testen. PRO Sliedrecht heeft nog heel veel vragen. De belangrijkste vraag is wanneer deze situatie ophoudt.
In tegenstelling tot eerdere berichten, is het aanmelden voor de gratis bloedtest verlengd tot 20 december, dit kan op sliedrecht.nl.

Meer berichten