Logo demerwestreek.nl


Foto: pr

SGP wil snel(le) aansluiting Waterbus

Hardinxveld-Giessendam - De SGP-fractie in Hardinxveld-Giessendam is voorstander van het snel aansluiten van de gemeente op de Waterbus. De fractie heeft een uitnodiging gedaan richting de directie van de Waterbus en heeft het college en de regionale portefeuillehouder gevraagd hierin mee te denken. De SGP denkt dat er mogelijkheden zijn om een locatie hiervoor op korte termijn geschikt te maken. Hiervoor zijn potentiele locaties in beeld gebracht waarbij is gekeken naar vergelijkbare oeverlocaties in de regio Drechtsteden.


De aansluiting op de Waterbus is van belang voor een snelle verbinding via openbaar vervoer over water richting de regio's Drechtsteden en Rotterdam. De Waterbus biedt uitstekende mogelijkheden voor vervoer van onder meer scholieren en werkenden. SGP-raadslid Arie van den Berg: "Aansluiten van onze gemeente op de Waterbus is een goede zaak, ook om de filedruk op de A15 te ontlasten. Per 1 januari zijn wij officieel onderdeel van het samenwerkingsverband Drechtsteden en dragen vanaf dit moment ook financieel bij aan de Waterbus. Daar hoort wat ons betreft een adequate aansluiting bij. Dat is niet alleen goed voor onze inwoners en ondernemers maar ook voor de regio. Daarom vragen wij de directie van de Waterbus, het college en de regionaal portefeuillehouder om hiervoor in goed overleg met alle betrokkenen een plan verder uit te werken."

Meer berichten
Shopbox