Logo demerwestreek.nl

Nieuwjaarsspeech burgemeester Van Hemmen

Sliedrecht - Voor iedereen die niet bij de nieuwsjaarsbijeenkomst kon zijn van de gemeente Sliedrecht, volgt hier de integrale tekst die burgemeester Bram van Hemmen uitsprak:

Beste mensen,

Fijn dat u er allen bent, hier te gast bij VV Sliedrecht. Voorzitter Kees Verhoef en overige vrijwilligers van VV Sliedrecht: hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Nu ik hier sta kan ik alleen maar constateren dat het jaar voor VV Sliedrecht bijzonder verdrietig begonnen is. Afgelopen zaterdag werd u opgeschrikt door het plotselinge en veel te vroege overlijden van Peter van Dommele. Een bevlogen man, met een mooie visie op een duurzamere wereld. Hij zal zeker gemist worden.
En het afgelopen jaar sloot u ook al verdrietig af. Vorige week heeft u net oud trainer Wim Advocaat naar zijn laatste rustplaats gebracht. Twee jaar geleden heeft u hem nog gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de vereniging.
Ik wil u van harte condoleren voor deze verliezen. Onze gedachten zijn bij allen die afgelopen jaar hun geliefden zijn kwijt geraakt en we dragen die last samen. Ook dat is omzien naar elkaar.

Op Oudejaarsnacht ben ik zoals gebruikelijk met de politie op stap geweest. En heb kunnen zien hoe gezellig Sliedrechters met elkaar het feest vierden. Natuurlijk: sommige brandjes zijn te groot, maar over het algemeen hebben we een rustige jaarwisseling achter de rug. Vanaf deze plaats wil ik nogmaals mijn waardering aan de hulpdiensten uitspreken.
Mij viel trouwens wel op dat het carbidschieten in populariteit toeneemt. Gezien de harde doffe knallen, snap ik de aantrekkingskracht wel. Tegelijk is het niet echt wenselijk om dit in woonwijken te doen, ik ga om die reden aanvullende regels voorstellen aan de gemeenteraad. Geen verbod, maar aan de rand van Sliedrecht moet het mogelijk zijn.


Wat ik niet wenselijk blijf vinden is het illegale postordervuurwerk. Naast het gevaar en de schade die erdoor ontstaan, is de overlast groot. Dit jaar hebben we voor het eerst kunnen werken met een systeem dat nauwkeurig in kaart brengt waar en wanneer het vuurwerk wordt afgestoken. Ik reken erop dat we met de informatie uit het systeem volgende jaarwisseling nog gerichter kunnen optreden.

De feestdagen zijn een goed moment om terug te kijken. Afgelopen jaar vierden we de 500ste verjaardag van de reformatie en was er veel belangstelling voor Maarten Luther. Wat daarbij opviel is dat Luther veel aandacht wist te genereren voor zijn gedachtegoed door gebruik te maken van de nieuwste communicatietechnieken. Door gebruik te maken van de snelheid die de boekdrukkunst bood, wist Luther snel een groot publiek te bereiken.
Vijfhonderd jaar later maken sociale platforms als Twitter en Facebook de communicatie nog sneller en eenvoudiger. De keerzijde benoemde onze Koning al in zijn kersttoespraak: Twitter maakt het debat soms bitter. Toch wil ik op 2017 terugkijken in twee 'hashtags': #fakenews en #hoedan.
Met de inauguratie van President Trump in het Witte Huis heeft nepnieuws de internationale agenda afgelopen jaar beheerst. Hoewel hij verder nog niet veel resultaten heeft kunnen halen, kunnen we wel vaststellen dat hij #fakenews op de agenda heeft gezet!
Het internet kan ook zelfreinigend werken, dat bleek bij de suggestie dat de koning voor het eerst zijn kersttoespraak niet bij een kerstboom hield. In een mum van tijd werd duidelijk dat er helemaal nog nooit een kerstboom in beeld was geweest bij de traditionele kersttoespraken.
Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat we kritisch om eens heen kijken en dat we alert blijven op de drogredenen, desinformatie en onzin, die ons wordt voorgeschoteld om de publieke opinie of de politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Dat geldt ook voor Sliedrecht, ik heb met verwondering sommige discussies gevolgd.

Blijf vragen stellen. Een van die vragen zit in de hashtag #hoedan. Want politici en beleidsmakers kunnen wel allerlei dingen roepen, het blijft de vraag hoe realistisch die ideeën zijn. Het is belangrijk dat we onszelf altijd de vraag blijven stellen hoe we onze plannen en voorstellen gerealiseerd willen krijgen en dat we niet met loze praatjes weg komen. Ik vind dat we elkaar in Sliedrecht de 'Hoe dan?' vraag altijd mogen en moeten stellen. Dat houdt politici scherp en dat komt de kwaliteit ten goede.

De leukste hashtag van afgelopen jaar –het zal u niet verbazen- vond ik toch #grootindoen. Een leus die past bij Sliedrecht en ook gaat over Sliedrecht. In Sliedrecht houden we niet zo van kapsones en kloppen we onszelf niet op de borst. Tegelijk gebeuren er mooie, bijzondere en gave dingen in Sliedrecht, die we eigenlijk als heel gewoon beschouwen.
Zoals u weet zetten we jaarlijks mensen in het zonnetje met koninklijke onderscheidingen en gemeentepenningen, maar ik heb afgelopen jaar ook weer het Sliedrechts Compliment uitgedeeld aan verschillende actieve Sliedrechters. En wat mij betreft symboliseert dit ook heel goed waar #grootindoen in Sliedrecht voor staat: soms de grote gebaren, maar veel vaker juist ook de kleine dingen. Om met de Koning te spreken: Niet het bredere ik, maar een groter wij.
In 2017 hebben we weer prachtige momenten beleefd in Sliedrecht en met Sliedrechters.

Bij de lintjesregen kreeg een 99-jarige Sliedrechtse heilsoldate in Gorkum een koninklijke onderscheiding. Ze was daarmee de oudste in Nederland. We vierden als dorp mee dat ons dames 1 volleybalteam landskampioen werd. Onze oudste inwoner werd maar liefst 106 jaar. De Avondvierdaagse kreeg met een heel nieuw bestuur een nieuw jasje, wat een feest! Het gebouw van Wilhelmus werd met een nieuw dak heropend. Wat hebben we genoten van een geweldig Baggerfestival, waar ook de Sliedrechtse kerken voor het eerst de zondag invulden. We hebben onze veteranen geëerd tijdens de veteranendag, en daar afgesproken dat de nieuwe generatie gaat meedenken over de invulling.
We hadden weer een zeer geslaagde intocht van Sinterklaas. Op vele plekken in ons dorp werd natuurlijk kerst gevierd met onder meer de zeer goed bezochte kerstwandelingen.
Ik noem hier zo maar een paar mooie bijeenkomsten, feesten en hoogtepunten. Want het was te veel om op te noemen. Al die mooie momenten zijn alleen maar mogelijk dankzij de inzet van actieve Sliedrechters. Ik wil al die mensen die zich inzetten voor een mooiere samenleving van harte bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar! Jullie zijn echt #grootindoen.

Ondertussen hebben we als gemeente ook niet stil gezeten. We zijn met het college veel op stap geweest. Zo waren we bijvoorbeeld bij Vink Diesel. Door dat bezoek weten we nu alles over de duurzame ontwikkeling van scheepsmotoren, uniek in de wereld.
Afgelopen jaar werd de prachtige nieuwe sporthal De Basis geopend; we hebben sport- en speeltuintjes in overleg met gebruikers opgeknapt; er is een jeugdburgemeester geïnstalleerd de kinderraad is aan de slag gegaan. Maar ook aan ouderen wordt gedacht: we zijn dementie-vriendelijke gemeente geworden. Ondertussen hebben we afgelopen jaar weer aandacht gehad voor vrijwilligers en mantelzorgers.
De raad heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het recreatief knooppunt; de realisatie is hiermee een stuk dichterbij gekomen. Daarnaast heeft de raad met een grote meerderheid ingestemd met een aanpak om het drugsgebruik in ons dorp verminderen.
De verbreding A15 staat landelijk weer goed op de agenda en er zijn grote stappen gezet om de bereikbaarheid van Sliedrecht te verbeteren. Hier zien we hoe nuttig samenwerking in onze regio kan zijn.

Dames en heren,
Wat mogen we dan verwachten van 2018?
Een maand geleden presenteerde het Sociaal-Cultureel Planbureau de sociale staat van Nederland. Op vele fronten gaat het goed met Nederland: de kwaliteit van leven is de afgelopen 25 jaar beter geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie.
Toch zijn er ook zorgpunten: een kleine groep mensen deelt niet in dit geluk en de welvaart. Ook zien we op een aantal vlakken dat de verschillen tussen groepen mensen groter worden; bijvoorbeeld tussen laag- en hoogopgeleid, en tussen gezond en ongezond. Juist die verschillen tussen groepen kunnen we in een dorp als Sliedrecht oplossen. Mijn oproep aan u allen is: geniet allemaal van de welvaart en het geluk dat we met elkaar hebben. Maar houd ook oog voor mensen die het minder hebben getroffen. Want ook dat is Sliedrecht: omzien naar elkaar!

In 2018 gaan weer naar de stembus. De partijprogramma's zijn geschreven en de campagnevoerders staan klaar. Op 21 maart mag u kiezen wie u mag vertegenwoordigen in het hoogste orgaan, de gemeenteraad.
Dit jaar wordt het overigens een bijzondere verkiezing. Sliedrecht is gegroeid en daardoor groeit ook de raad met twee zetels. Bovendien doen dit jaar twee nieuwe partijen mee aan de verkiezingen. Het is mooi om te zien hoe de oude en nieuwe partijen aan de slag gaan, allemaal met hetzelfde doel voor ogen, maar ieder wel vanuit een eigen overtuiging.
Mijn oproep aan de toekomstige raadsleden is dat ze de opdracht omarmen om samen voor het dorp te gaan! Want juist in de verscheidenheid in de raad ligt de kracht. Uiteraard moeten we dan elkaar wel de ruimte geven en een gewillig oor hebben voor de argumenten van de ander. Daar zit de kracht van ons politieke systeem.
En inwoners van 18 jaar en ouder: ga stemmen! Wees zuinig op uw democratie. Het is geen perfect systeem en ja, er zullen fouten gemaakt worden, maar het is wel uw systeem. U kiest uw volksvertegenwoordigers, die komende vier jaar gaan bepalen wat de koers van ons dorp wordt. Door te stemmen maakt u Sliedrecht mooier en sterker.

Ondertussen werkt dit college nog door aan het collegeprogramma van 2014. De meeste voornemens hebben we kunnen realiseren en aan de laatste werken we gestaag door.
Op initiatief van de gemeenteraad wordt vanaf dit jaar het diplomazwemmen gratis aangeboden voor alle Sliedrechtse kinderen.
Samen met ondernemers, eigenaren en andere stakeholders rondom het Burgemeester Winklerplein en aan de Kerkbuurt werken we aan het programma 'De Nieuwe Winkelstraat'. De Kerkbuurt zal in ieder geval ook voor minder mobiele mensen beter toegankelijk worden door de lift, die dit jaar wordt gerealiseerd.
Alle inwoners van de gemeente Sliedrecht kunnen medio 2018 op het Bonkelaarplein terecht voor al hun ondersteunings- en/of zorgvragen.
We breiden buurtbemiddeling uit, zodat daar waar nodig buren hun meningsverschillen samen kunnen oplossen.
Begin dit jaar wordt de Lanser locatie bouwrijp gemaakt en gaat in de verkoop.
Begin 2018 zal er een Duurzaamheidsvisie 2050 en een uitvoeringsprogramma ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In de loop van 2018 kan worden gestart met het uitvoeren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid.
De werkzaamheden aan kleine knelpunten in het wegennetwerk (vastgesteld in het Verkeers- en Mobiliteitsplan) worden ook dit jaar uitgevoerd. Daarnaast wordt samen met de bewoners en bedrijven gewerkt aan het concreet bedenken van oplossingen voor de grotere mobiliteitsknelpunten in het dorp.

Ik wil graag afsluiten met de situatie rond Chemours en de gevolgen voor de volksgezondheid.
De zorgen onder onze inwoners zijn groot. Tegen hen wil ik het volgende zeggen.
Niet afbreekbare stoffen horen simpelweg niet in het milieu. Wij zetten ons daarom met betrokken gemeenten en provincie in om de uitstoot van deze en andere gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk terug te dringen.
Het uitgangspunt is nul uit de pijp. Die rommel hoort niet in lucht, water of grond.
Daar hebben we het Rijk voor nodig en daar zullen we ook stevig op inzetten. Tegen de Staatssecretaris wil ik zeggen: Kijk nog veel kritischer naar het stoffenbeleid in Nederland. Er moet echt scherper dan nu gestuurd worden op de uitstoot van gevaarlijke en resistente stoffen. Dat is niet meer een kwestie van kunnen, maar van moeten.
Tot slot zeg ik tegen Chemours: chemische bedrijven moeten zich maximaal inzetten op het voorkomen van uitstoot van gevaarlijke stoffen. Via de lucht, bodem, water. Hoe dan ook.
Ik ben niet geïnteresseerd in intenties en relatiemanagement, ik wil vanaf nu daden zien! Chemours, zet zelf de noodzakelijke stappen en wacht niet telkens het maatschappelijk gedonder af. Dat is de morele plicht van elk chemisch bedrijf.

Dames en heren,
Ik sluit af. We gaan weer een mooi en enerverend jaar tegemoet. Ik hoop dat we weer op uw aller bijdrage mogen rekenen. Ik wens u allen een gezegend en gezond jaar toe.

Meer berichten
Shopbox