Logo demerwestreek.nl

SGP-ChristenUnie wil meetsysteem gevaarlijke stoffen

Sliedrecht - De Slidrechtse SGP-ChristenUnie-fractie heeft opnieuw vragen gesteld aan het college over de status van een meetsysteem voor gevaarlijke stoffen. Al in oktober 2016 werd gevraagd naar de status van een proef met zogenaamde E-noses. Het college gaf toen aan dat er een proef gedaan werd, waarvan de resultaten medio 2017 bekend zouden zijn. Tot op heden zijn er helaas echter nog geen concrete resultaten.

                                        
Om die reden heeft de fractie SGP-ChristenUnie opnieuw vragen gesteld in december 2017, met het verzoek om duidelijkheid over de resultaten. Uit de reactie van het college daarop bleek dat de proef niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft. Met de zogenaamde E-noses kan wel de verandering in samenstelling van de luchtkwaliteit worden gemeten, maar kunnen geen specifieke stoffen worden gemeten. Om die reden is er niet voor gekozen om op meer plaatsen in Sliedrecht E-noses te plaatsen. De hoop was dat met de E-noses specifieke industriegerelateerde stoffen van Chemours en DuPont, maar bijvoorbeeld ook HVAC gemeten zouden kunnen worden. Bij een eventuele calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen vrij komen, zou Sliedrecht niet meer afhankelijk zijn van de melding van de veroorzaker of derden, maar zelf direct op de hoogte zijn. Dit blijkt dus niet mogelijk te zijn met behulp van de E-noses.
De fractie SGP-ChristenUnie heeft de wens dat de gemeten luchtkwaliteit en de constatering van gevaarlijke stoffen voor alle inwoners online beschikbaar komt. Het college heeft aangegeven dat er momenteel al wel verschillende mogelijkheden zijn om verkeersgerelateerde stoffen te meten en online beschikbaar te maken. Niet duidelijk is of er door het college nu voortgaand onderzoek gedaan is, nadat uit de eerdere proef is gebleken dat E-noses niet de oplossing zijn. Dat wil de SGP-ChristenUnie alsnog graag weten. Zij vraagt het college daarom om op korte termijn met een voorstel te komen.
Voor vragen of opmerkingen kan altijd contact opgenomen worden met de fractie via vragen@sliedrecht.sgp-christenunie.nl.

Meer berichten
Shopbox