Rechtszaken worden hier door plusklasleerlingen behandeld. (Foto: pr)
Rechtszaken worden hier door plusklasleerlingen behandeld. (Foto: pr) (Foto: pr)

Indrukwekkende rechtbankscènes voor plusklas

Sliedrecht - Een felle brand heeft een schuur verwoest. De verdachte moet voor de rechtbank verschijnen. Is het feit "wettig en overtuigend" bewezen? Is de verdachte strafbaar en zo ja, welke straf is passend? Het zijn de vragen die beantwoord moet worden door de leerlingen van de WillieWortelWerkgroep van de basisscholen Anne de Vriesschool, Oranje- Nassauschool én de Prins Willem-Alexanderschool tijdens een gastbezoek van Lionsclub Alblasserwaard d'Egelantier. Zij verzorgden namelijk op woensdagochtend 31 januari in deze zogenaamde plusklas een indrukwekkend rollenspel over de rechtbank.

Ter voorbereiding op de ochtend hadden de leerlingen zich verdiept in het recht en in de een aantal wetteksten uit het Wetboek van Strafrecht en de Wegen Verkeers Wet. Tijdens het rollenspel was er een rechter om de zaken in goede banen te leiden en om twee leerlingen in no-time op te leiden tot mede-rechters. Er was een advocaat nodig om de belangen van de verdachte te behartigen. Uiteraard mocht ook een Officier van Justitie niet ontbreken om de verdachte achter de tralies te krijgen. Verder waren er getuigen en deskundigen voor een juist beeld van de feiten.

De eerste zaak ging over een verdachte die op een andere automobilist botst. De automobilist overlijdt, maar volgens de deskundige kwam dat enkel en alleen omdat de automobilist geen autogordel droeg. Is de verdachte schuldig aan een misdrijf? Sara en Quinten mochten de rechter bijstaan. Zij kregen ook een echte toga aan. Aan het eind moesten alle leerlingen in groepjes overleggen met behulp van de wetteksten welke straf zij zouden geven. Daarna deed de rechter uitspraak en werd bekend wat in de werkelijke zaak de uitspraak was.

In de andere zaak had de verdachte volgens eigen zeggen slechts een ladder onderaan vastgehouden en had zijn mede-verdachte brand gesticht door bovenop de ladder het stro daadwerkelijk aan te steken. De mede-verdachte verklaart precies het tegenovergestelde. Aan de rechter met de leerlingen de taak om uit te vinden wat er daadwerkelijk gebeurd is en of dat strafbaar is. Sophie mocht hulp Officier van Justitie zijn en eiste de hoogst mogelijke straf zijn. Menno als hulp advocaat vond het onzin. Aan de voorzitter van de rechtbank met de hulprechters Britt en Ruth de taak om een oordeel te geven aan de hand van de wet. Lastig was of de verdachte nu zelf brand gesticht had of misschien alleen medeplichtig was.

Aan het einde mochten alle leerlingen opnieuw hun input geven over een passende straf en op grond waarvan.

Lionsclub Alblasserwaard d'Egelantier verzorgt haar gastlessen doorgaans één keer per jaar, ditmaal voor de zesde keer. Voor meer informatie over de Lionsclub: www.lionsegelantier.nl.

Meer berichten