Van links naar rechts: bestuursleden Paul van den Heuvel, Dicky Versteeg en Bas Bor. (Foto: Eline Lohman)
Van links naar rechts: bestuursleden Paul van den Heuvel, Dicky Versteeg en Bas Bor. (Foto: Eline Lohman)

'Actief blijven is belangrijk voor doelgroep'

Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam bestaat in haar hoedanigheid nog maar sinds september 2016, maar de jonge vereniging is heel actief. De club wil graag een bijdrage leveren aan de ouderen in de samenleving. Dat doet de seniorenvereniging door het organiseren van activiteiten voor personen vanaf de leeftijd van 50 jaar, het behartigen van de belangen van ouderen mede in samenwerking met de gemeente, Welzijnsorganisatie Servanda en overige organisaties en door het bieden van hulp bij het invullen van belastingaangiften en overige bescheiden. Verder regelt de vereniging korting op de premie bij de zorgverzekeraar.

Door Eline Lohman

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Aan de Prins Hendrikstraat 26A heeft de seniorenvereniging een eigen onderkomen. Daar is de club maar wat blij mee, vertellen bestuursleden Bas Bor, Paul van den Heuvel en Dicky Versteeg net voordat een groot aantal leden gaat zingen tijdens een zangavond. Het was 16 september 2016 toen de vereniging opgericht werd. Bas: "Wij hadden in Hardinxveld een afdeling van de ANBO, maar die ondersteunde de activiteiten niet meer. Toen zijn wij gewoon zelf alles gaan regelen. We huren het gebouw en krijgen gelukkig subsidie van de gemeente."

Intussen is het aantal activiteiten toegenomen tot een respectabele grootte. Zo wordt er op donderdagmiddag jeu de boules gespeeld, een heel goed bezochte activiteit. De leden spelen het hele jaar door en houden ook een zomer- en wintercompetitie op de twee eigen buitenbanen bij het clubgebouw. Verder wordt er twee keer per maand een zangavond gehouden, elke eerste dinsdagavond van de maand is er bingo – behalve in juli en augustus - en elke vrijdag is het tijd voor koersbal. Elke dag wordt er aan biljarten gedaan en de vereniging houdt fietstochten in de regio. Eens per jaar is er een uitje naar een camping om een jeu de boules toernooi te houden en een keer per jaar komen leerlingen van het Willem de Zwijger College bij de vereniging jeu de boules spelen tijdens een Franse dag, waarbij de leden uitleg geven aan de leerlingen. Verder is de verenging aanwezig bij braderieën en wordt er meegedaan aan de Dag van de Ouderen.

Al met al heel wat, zegt Paul. "We zijn in totaal met vijf bestuursleden. We zijn een gezonde vereniging qua financiën en animo. De mensen willen graag wat doen, merken we. Prettige bijkomstigheid is dat mensen wanneer ze lid worden, korting krijgen bij zorgverzekeraar VGZ. Dat geldt ook voor mensen uit Sliedrecht. Alleen al dit gegeven vinden mensen fijn."

Dicky is er nog steeds blij mee dat de Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam zelf verdergegaan is. "We wilden de mensen niet teleurstellen. Anders zouden de activiteiten mogelijk doodgebloed zijn. Het is belangrijk voor de doelgroep om actief te blijven en met elkaar wat te doen. Er zijn mensen die aan heel veel activiteiten meedoen. Zo komt een groepje leden elke middag biljarten. Het is de bedoeling dat mensen minder eenzaam worden door onze activiteiten. Dat zien we ook echt, minder eenzaamheid."

De bestuursleden hebben allemaal een eigen taak, legt Bas uit. "We zijn allemaal even belangrijk, of je nu voorzitter bent of algemeen bestuurslid. We vinden het allemaal belangrijk dat de mensen het naar hun zin hebben en zelf doen we ook lekker mee met de activiteiten, dat waarderen de leden ook wel. We hebben momenteel ruim 160 leden en dat is een mooi aantal voor een nog maar jonge vereniging. Natuurlijk zijn niet alle leden actief. Het zou wel fijn zijn als er wat jongere senioren bij komen. Het is bij ons allemaal heel laagdrempelig. Mensen maken tijdens de activiteiten een praatje met elkaar en dan komen er geregeld verhalen over vroeger naar boven."

Voor 30 euro per jaar kun je lid worden van de Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam, als je 50 jaar of ouder bent. Meer informatie kan gevonden worden op de website van de vereniging, www.senvhg.nl.
 

Meer berichten