Foto: Leen van Wingerden

Zijn alle bushaltes wel toegankelijk?

Hardinxveld-Giessendam - Door het Wmo-Platform is het initiatief genomen om de bushaltes in de gemeente Hardinxveld-Giessendam onder de loep te nemen: zijn ze toegankelijk, gekeken naar de richtlijnen? Ervaringsdeskundige Corné Ouburg heeft dit ter hand genomen.

Zijn werk heeft geresulteerd in een overzicht van alle bushaltes, met van elke halte een foto, waarbij een aantal aspecten is opgenomen. Punten die niet aan de richtlijnen voldoen zijn daarbij gemarkeerd. Dit rapport is door de tweede voorzitter van het Platform, Adrie Teeuw, samen met Corné aangeboden aan wethouder Theo Boerman. Het Platform beseft dat het ideaal door de lokale situatie niet overal haalbaar is, maar is er wel van overtuigd dat op een aantal punten verbeteringen mogelijk zijn.

De wethouder heeft toegezegd met zijn mensen met de bevindingen van het rapport aan de slag te zullen gaan.

Meer berichten