Foto: Merwe Care

Ondersteuning aan huis voor overbelaste mantelzorgers

Sliedrecht/Hardinxveld - Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en vaak jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te houden is het belangrijk om af en toe even vrijaf te kunnen nemen van deze zorg. Gevoelsmatig is het vaak een hele stap om deze zorg aan iemand anders over te laten. Daarom is het van groot belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Recent is in Gorinchem, Alblasserwaard en omstreken een zorgorganisatie gestart die de inwoners van vervangende mantelzorg ofwel respijtzorg kan voorzien: Merwe Care, maatwerk in mantelzorg.

Familieleden, buren en vrienden zorgen voor ongeveer driekwart van alle zorg die mensen met een chronische ziekte, aandoening of beperking nodig hebben. Momenteel is het aantal mantelzorgers opgelopen naar 4,4 miljoen. Een groot deel van hen combineert deze zorg met hun werk en hun gezin.

Bij mantelzorgers die lang en intensief helpen, is een grote groep ernstig belast. Hierbij gaat het om ongeveer 800.000 personen (bron: SCP/CBS 2018). In sommige situaties wordt de ondersteunende hulpvraag door vrijwilligers ingevuld. Echter, door het sterk teruglopend aanbod van vrijwilligers én de complexiteit en frequentie van de hulpvraag komt deze 'oplossing' steeds minder voor. Daar komt bij dat het aantal mantelzorgers de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zal afnemen.

Respijtzorg als oplossing

Professionele respijtzorg of vervangende mantelzorg biedt vaste mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat zij de zorg beter en langer kunnen volhouden. De respijtzorger neemt de zorgtaken dus voor een bepaalde periode over waardoor de mantelzorger weer tijd voor zichzelf krijgt. De zorg rondom ouderdom, dementie of chronische ziekten vergt veel van de reguliere mantelzorger. Respijtzorg is daarom een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. Ook wordt deze vorm van ondersteuning vaak ingezet na ontslag uit het ziekenhuis of tijdens de vakantieperiode van de kinderen. Bovendien voeren steeds meer werkgevers een mantelzorgvriendelijk beleid en zijn zij bereid om in onderling overleg met hun werknemers te zoeken naar een oplossing op maat.


Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van vervangende mantelzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Bij respijtzorg buitenshuis kan gedacht worden aan dagbesteding, logeerhuizen, zorgboerderijen, zorghotels of intervalopname in een verzorgings- of verpleeghuis. De plaatsingsmogelijkheden zijn echter vaak beperkt. Daarnaast blijven de meeste mensen bij voorkeur het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Vervangende mantelzorg aan huis kan dan ook voor veel mensen uitkomst bieden.

Ondersteuning aan huis

Recent is in de regio Gorinchem, Lingewaal, Zederik, Alblasserwaard, Hardinxveld en Sliedrecht een zorgorganisatie gestart die in respijtzorg aan huis kan voorzien: Merwe Care werkt met vaste en speciaal geselecteerde zorgverleners, die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag en die mantelzorgers kunnen ondersteunen wanneer zij dat willen. Merwe Care verleent geen medische verzorging maar werkt aanvullend aan de reguliere thuiszorg. De tarieven kunnen worden voldaan uit eigen middelen, uit een Persoons Gebonden Budget of mogelijk via de aanvullende zorgverzekering. Rivas-voordeelpashouders krijgen eenmalig het eerste uur zorg gratis bij minimale afname van drie uur.

'Geruststellend'

Judith Smedes, dochter van mevrouw De Bruin, maakt sinds enkele weken gebruik van de service van Merwe Care: "Mijn moeder krijgt tweemaal per week gezelschap van Merwe Care. Omdat ik 80 kilometer van haar vandaan woon, ben ik niet altijd in de gelegenheid om mijn moeder te bezoeken. Ook het regelen van praktische zaken op afstand is soms een uitdaging. Door de dienstverlening van Merwe Care word ik ontzorgd en heb ik op afstand toch een vast aanspreekpunt. Daarnaast krijgt mijn moeder ondersteuning door een vertrouwd persoon. Een geruststellend idee!"

Meer informatie: www.merwecare.nl of neem contact op met Janet Starink, tel: 06-12343164.

Meer berichten