In gesprek met inwoners over Slingelandse Plassen

Molenwaard/Giessenlanden - Sinds 1 maart zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden samen eigenaar van de Slingelandse Plassen. Het beheer van het gebied ligt nu nog bij Staatsbosbeheer, maar vanaf 2019 gaat de nieuw gevormde gemeente Molenlanden het gebied zelf beheren. Daarvoor zijn de gemeente Giessenlanden en Molenwaard bezig een beheer- en onderhoudsplan op te stellen.

De mening van de inwoners over het gebied is voor beide gemeenten van groot belang. Daarom houden zij een informatieavond op donderdag 14 juni. Die avond gaan de gemeenten met hun inwoners in gesprek over de toekomst van de Slingelande Plassen.

De avond wordt gehouden in dorpshuis Multistee, Burgemeester van Slijpestraat 8 in Goudriaan en begint om 19.30 uur. In verband met de organisatie van de avond vraagt de gemeente aan geïnteresseerden of ze zich willen aanmelden bij j.eilander@jouwgemeente.nl.

De Slingelandse Plassen zijn een belangrijk natuur- en recreatiegebied voor de inwoners van beide gemeenten. Reden waarom de gemeenten uiteindelijk besloten hebben de verantwoordelijkheid voor het gebied zelf op te pakken. Het is een prachtig gebied, maar er zijn ook wat punten die opgelost moeten worden.

De Slingelandse Plassen zijn ooit ontstaan in de ruilverkaveling Alblasserwaard als kleiwin-put voor kavelwerkzaamheden. Na afronding van de ruilverkaveling is het gebied als natuur- en recreatiegebied in eigendom gekomen van de provincie Zuid-Holland.

Meer berichten