Foto: Arco van der Lee

Zojuist bekend gemaakt: PFOA in bodem Alblasserwaard

Alblasserwaard - In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek. Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit betekent dat het daar veilig is om dagelijks uit eigen tuin te eten. Komende periode volgen nog verschillende extra onderzoeken. De gemeenten Alblasserdam, Molenwaard en Giessenlanden melden dat de inwoners hun tuin veilig kunnen gebruiken.

De meeste gehalten die onderzoekers aantroffen in het bodemonderzoek liggen onder de waarden van het RIVM voor moestuingebruik. Enige uitzondering daarop is een locatie in de berm van de Polderweg West tussen Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf (92 microgram per kilo).
Na die bevinding zijn extra bodemmonsters genomen in de directe omgeving en omliggende dorpen, onder andere bij twee grotere volkstuincomplexen. Daar liggen de gehalten overal ruim onder de nieuwe grenswaarden van het RIVM voor moestuin- of volkstuingebruik. Het is daar dus veilig om dagelijks uit de moestuin te eten.
De hogere gehalten in de Alblasserwaard zijn in het algemeen te verklaren doordat de wind vanuit Dordrecht vaker die kant op waait. Wat de oorzaak is van de uitschieter bij Polderweg West te Bleskensgraaf/Molenaarsgraaf kunnen experts momenteel nog niet verklaren. Hier wordt nader onderzoek gedaan. Komende maanden vindt ook nog onderzoek plaats naar enkele verder weg liggende nog niet onderzochte volkstuincomplexen in de omgeving.

De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont te Dordrecht. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Om de precieze omvang van de verspreiding te bepalen, is de bodem op veel verschillende locaties onderzocht. De meeste resultaten zijn nu bekend, zoals u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunt lezen.


Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de stof PFOA op de gezondheid van de mens. Zij hebben daarbij risicogrenswaarden afgegeven. Zit een gehalte onder de waarden? Dan is het veilig. Zit het boven de waarden? Dan is het niet meteen onveilig, maar zijn er mogelijk risico's. In Alblasserdam zitten de gemeten concentraties onder de risicogrenswaarden.

Voor de grond gelden verschillende risicogrenswaarden. Dit is afhankelijk van het gebruik. De grens voor het gebruik van de grond als moestuin is het strengst. Deze is door het RIVM in mei 2018 aangescherpt naar 86 microgram per kilo grond. Hierbij is ervan uitgegaan dat mensen hun leven lang uitsluitend groenten uit dezelfde eigen tuin eten. Voor het gebruik van grond voor bijvoorbeeld wonen met een beperkte consumptie uit eigen tuin is de risicogrenswaarde veel hoger, namelijk 900 microgram per kilo grond.


In Nederland gaan we zorgvuldig om met verontreinigde grond. Dat geldt dus ook voor PFOA-houdende grond. Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er 'viezere' grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt.

Op basis van het nieuwe bodemonderzoek worden deze regels aangepast. De regels gaan nu in een groter gebied gelden. De gemeenten voeren daarover momenteel overleg.

PFOA is een stof waar veel onderzoek naar gedaan wordt, met nieuwe inzichten als gevolg. Binnenkort publiceert de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde. Deze publicatie kan aanleiding geven voor het RIVM om risicogrenzen opnieuw bij te stellen. Daarnaast doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek naar de invloed van de stof in levensmiddelen die uit de Alblasserwaard komen. Producten die worden bemonsterd zijn bijvoorbeeld zuivelmonsters en eieren. Ook wordt (kuil-)gras onderzocht dat aan melkvee wordt gevoerd.

PFOA is een relatief nieuwe stof, waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Er wordt steeds meer over bekend. Informatie over dit laatste bodemonderzoek, inclusief de vragen en antwoorden, vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bekijk deze vragen en antwoorden of neem dan contact op met uw huisarts of de GGD via 078 - 770 85 00.

Meer berichten