Archieffoto: Arco van der Lee
Archieffoto: Arco van der Lee (Foto: )

Chemours verwerpt rapport over afvalstromen

Dordrecht - Chemours heeft het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), getiteld 'Afvalstromen van Chemours', bestudeerd en is het sterk oneens met een aantal van de observaties daarin. Specifiek verwerpt Chemours de suggestie dat zij niet weten wat de samenstelling van ons afval is of waar het afval heengaat.

Chemours zegt reeds forse maatregelen genomen te hebben om de afvalstromen te verkleinen en te volgen, en zeggen dat te blijven doen.

Het bedrijf schrijft in een reactie: "Meer dan 95 procent van het afval waarin zich mogelijk het GenX-bestanddeel FRD903 bevindt, wordt hergebruikt of vernietigd, waardoor het bestanddeel op het milieu of de gezondheid geen invloed heeft. Onze afvalverwerkingsprocessen worden zorgvuldig beheerd. Wij delen alle relevante informatie met de betrokken partijen, waaronder afvalverwerkers, -transporteurs en de ILT. Chemours werkt in overeenstemming met alle toepasselijke regels en het bedrijf wordt continu gemonitord door de toezichthoudende autoriteiten."

"Wij hebben een onwrikbare toewijding aan verantwoordelijk milieubeheer en wij hebben extra stappen gezet, meer dan vanuit regelgeving wordt verwacht, om onze invloed op het milieu en de omgeving te verminderen. Deze stappen omvatten het fors investeren in additionele technologieën om emissies in afvalwater door de inzet van koolstoffilterinstallaties te verminderen. Wij werken hard aan de uitbreiding van deze technologie om ook emissie naar de lucht terug te dringen."

Chemours zegt nauw te blijven samenwerken met de autoriteiten, waaronder de ILT, terwijl zij zich inspannen om hun invloed op het milieu verder te verkleinen.

Meer berichten