Alle verbouwingen van De Gantel vinden plaats binnen het bestaande pand. (Foto: Privé)
Alle verbouwingen van De Gantel vinden plaats binnen het bestaande pand. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Yulius verbouwt De Gantel

SLIEDRECHT - GGZ-instelling Yulius start in het najaar van 2018 met een interne verbouwing van kliniek De Gantel in Sliedrecht. Naar verwachting zal deze een jaar duren.

Al een aantal jaren is er een landelijke ontwikkeling dat mensen geestelijke gezondheidszorg (ggz) waar mogelijk in hun eigen omgeving krijgen. Ook Yulius biedt steeds meer ggz in de wijk: lichtere begeleiding als dat kan en intensieve (crisis)zorg als dat nodig is. Yulius werkt daartoe samen met onder andere de familie van cliënten, sociale teams en huisartsen. Door deze ontwikkeling zijn er minder gebouwen nodig. Daarom gaat Yulius een aantal van haar 60 gebouwen op termijn sluiten, klinische zorg concentreren en bestaande klinieken beter benutten en moderniseren. De Gantel wordt dé gespecialiseerde kliniek in de regio voor tijdelijke opname van volwassenen die niet in hun eigen omgeving behandeld kunnen worden.

Alle verbouwingen van De Gantel vinden plaats binnen het bestaande pand. In totaal komen er circa negen plekken op de gesloten afdeling bij, er verdwijnt een open afdeling. Op een open afdeling mogen mensen vrij in en uit lopen. Bij gesloten plekken in principe niet, of bij uitzondering alleen onder begeleiding. Op dit moment zijn er in De Gantel drie open en drie gesloten afdelingen. Dat worden in de nieuwe situatie: twee open en vier gesloten afdelingen.

Om ervoor te zorgen dat De Gantel straks klaar is voor de toekomst, gaat Yulius de kliniek De Gantel innoveren en moderniseren. In de nieuwe situatie kan de zorg nog beter worden afgestemd op wat een cliënt op dat moment nodig heeft. Meer en intensievere zorg als het nodig is (opschalen) en minder zorg zodra het weer kan (afschalen). Ook zullen er per saldo straks meer medewerkers in De Gantel werkzaam zijn.

Eén van de locaties van Yulius die wordt gesloten, is die aan het Kasperspad in Dordrecht. Het pand is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen voor de moderne psychiatrie. De patiënten voor wie opname in een kliniek noodzakelijk blijft, verhuizen uiterlijk eind 2019 naar De Gantel in Sliedrecht.

Yulius heeft en houdt diverse locaties in Sliedrecht: naast kliniek De Gantel aan de Wilhelminastraat is er de Inloop Sliedrecht aan de Frans Halsstraat 1, een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Aan de Landgraafstraat bevindt zich een beschermde woonvorm. Daarnaast bieden verschillende teams van Yulius in Sliedrecht begeleiding en (crisis)behandeling van kinderen en volwassenen, thuis en in de wijk.

In het najaar organiseert Yulius een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden. De gemeente Sliedrecht is ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst.

Meer berichten