In de Dorpskamer in Giessenburg kunnen niet alleen boeken gehaald worden om te lezen, ook is het een echte ontmoetingsplaats voor inwoners. (Foto: Eline Lohman)
In de Dorpskamer in Giessenburg kunnen niet alleen boeken gehaald worden om te lezen, ook is het een echte ontmoetingsplaats voor inwoners. (Foto: Eline Lohman) (Foto: )

Dorpskamer Giessenburg is er voor en door inwoners

In de Dorpskamer in Giessenburg kunnen niet alleen boeken gehaald worden om te lezen, ook is het een echte ontmoetingsplaats voor inwoners. Er vinden allerlei activiteiten plaats – van taallessen tot en met discussieavonden. De Dorpskamer bestaat op 3 november precies drie jaar en bestuurslid Margot Timmerman kan zeggen dat het een succes is. Op de vier dagen waarop de bibliotheek geopend is, komen geregeld mensen een praatje maken met elkaar, onder het genot van een kosteloos kopje koffie of thee. Hiermee is de Dorpskamer niet meer weg te denken uit Giessenburg.

Door Eline Lohman

GIESSENBURG – In de Dorpskamer is het afhaalpunt van bibliotheekorganisatie AanZet gevestigd, op de reguliere openingstijden kunnen mensen thuis of in de Dorpskamer gereserveerde boeken ophalen en gelezen boeken weer inleveren. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen of om vragen te beantwoorden. Naast dit afhaalpunt bezit de Dorpskamer een eigen collectie aan jeugd- en volwassen boeken, die mensen zonder lidmaatschap van AanZet kunnen lenen. Ook staat er een computer in de Dorpskamer waar mensen vrij gebruik van kunnen maken. 

Naast de vaste openingstijden worden er regelmatig extra activiteiten gehouden. Zo vinden er taallessen plaats voor statushouders uit Giessenburg, vinden er vergaderingen plaats, is er De Speelkamer waarbij kinderen iedere twee weken kunnen komen spelen onder professionele begeleiding en is er het Repaircafé eens per maand. Jeugd kan in de Dorpskamer iedere twee weken komen schaken, er is het Auticafé en na Dodenherdenking kunnen belangstellenden nog even napraten in de Dorpskamer. Er is verder een tabletinloop enkele ochtenden per jaar, twee keer per jaar wordt er een boekbespreking gehouden en ook is de Dorpskamer bij de Kinderboekenweek betrokken. Het inloopspreekuur Vrijwilligerswerk vindt er plaats en wanneer er cursussen of informatieve bijeenkomsten zijn, dan vinden deze geregeld in de Dorpskamer plaats. Sinds kort is er ook iedere twee weken een inloopochtend voor NAH-patiënten en hun mantelzorgers.

Toen de oude bibliotheek eind 2014 gesloten werd, ontstond het idee voor de Dorpskamer, vertelt Margot. "De sluiting van de bibliotheek zette veel kwaad bloed en vanuit het toen gestarte Dorpsberaad is toen het idee geboren voor de Dorpskamer. Het plan was om een bibliotheek te realiseren in combinatie met een ruimte waar mensen elkaar konden ontmoeten en dat is precies zo geworden."

Na een opknapbeurt en een nieuwe inrichting, met hulp van vele vrijwilligers, opende in november 2015 de Dorpskamer  - die een subsidie krijgt van het Dorpsberaad en af en toe gebruik maakt van incidentele subsidies - haar deuren in Giessenburg.  Momenteel wordt gewerkt met een team van 40 vrijwilligers. Margot: "We zijn er voor en door de inwoners. De Dorpskamer is echt een succes. Mensen kunnen er altijd binnenlopen tijdens de bibliotheekuren en dat wordt ook gedaan. We krijgen steeds meer bekendheid. Natuurlijk bereiken we niet alle inwoners maar daar streven we wel naar. In de basisbibliotheek staan boeken uit de oude bibliotheek. "Een gedeelte, want we kunnen niet alles kwijt uiteraard. We krijgen ook veel boeken van inwoners. We hebben alleen boeken van na 2010, want we moeten ergens een grens trekken in verband met de beschikbare ruimte. Binnenkort gaan we zelf boeken aanschaffen, in samenwerking met boekhandel Miekkado hier in het dorp. Het is fijn om lezers weer nieuwe uitgaven te kunnen aanbieden."

Inwoners van Giessenburg kunnen zelf ook ideeën aandragen voor activiteiten in de Dorpskamer. Deze worden besproken in het bestuur om te kijken of ze uitvoerbaar zijn binnen de doelstellingen en of ze niet commercieel zijn. Het is de bedoeling dat degene die het idee aandraagt ook betrokken is bij de uitvoering. Zie www.dorpskamergiessenburg.nl. 
 

Meer berichten