Fotopersburo Busink ©

Metingen RIVM: gezondheidsrisico's na brand verwaarloosbaar klein

Molenaarsgraaf - Uit de metingen van het RIVM die gedaan zijn tijdens de brand op 27 september bij Montapacking in Molenaarsgraaf blijkt dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar klein zijn.

RIVM heeft metingen verricht naar dioxines en zware metalen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen dioxines en zware metalen zijn vrijgekomen in waarden die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Zoals eerder gecommuniceerd is het nooit verstandig om in de rook van een brand te staan. Daarover zijn handelingsadviezen gegeven. Ook hebben VRZHZ en gemeente daar vanaf het moment van de brand over gecommuniceerd via websites en andere kanalen.

Er zijn op verschillende locaties monsters genomen. De gemeten concentraties dioxines zijn lager dan de Europese normen voor gras als veevoer. Dit betekent dat koeien en ander vee veilig naar buiten kunnen. Voor inwoners geldt dat eieren van hobbykippen gegeten kunnen worden. Het advies om zichtbaar roet van gewassen te wassen, geldt nog steeds.

Burgemeester Dirk van der Borg: "Na het drama van afgelopen donderdag, ben ik opgelucht over het nieuws dat de metingen uitwijzen dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar klein zijn. Daarnaast ben ik zeer onder de indruk van de hulp vanuit de gemeenschap na de brand. Het is hartverwarmend om dit te ervaren. We leven net als iedereen mee met iedereen die getroffen is."

Deze week ontvangen de inwoners en ondernemers van Molenaarsgraaf en directe omgeving een bewoners- en ondernemersbrief.

Meer berichten