Foto:

Teus Koorevaar is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Teus Koorevaar ontving op zaterdag 3 november van de gemeente Molenwaard een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Dirk van der Borg, in 't Wingerds Hof in Wijngaarden. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wijngaarden - Koorevaar was voorheen werkzaam als docent Elektronica bij het Techniek College Rotterdam. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderwijsvormen zoals praktijkgericht leren, projectonderwijs en competentiegericht leren. Zo heeft hij de kwaliteit van het technisch onderwijs gestimuleerd. Ook leidde hij de werkgroep leerlijnen van het MBO Beter-project. Hij was de stuwende kracht bij het optimaliseren van de leerlijnen in de verschillende studiejaren.

Vrijwilliger

Verder was hij tot deze zomer vrijwilliger bij de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Koorevaar was sinds de heroprichting voorzitter van de afdeling 11 'Lek- en Merwestreek'. Hij zette zich in voor de cultuurhistorie van de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht, in het bijzonder op het terrein van de archeologie. Hij voerde onder andere bodemonderzoek en veldverkenning uit en was auteur van de rapportage 'Gelaagd Verleden' over de opgraving van een middeleeuwse woonheuvel te Branddijk. Verder zette hij de basiscursussen voor archeologie op en werkte deze verder uit voor volwassenen en basisschoolleerlingen. Daarnaast adviseerde hij instellingen op het terrein van de archeologie. Ook was hij de kartrekker van het veeneikenproject in het Alblasserbos en actief als adviseur bij de archeologische begeleiding van de dijkverzwaring van de Lekdijk. Verder initieerde hij de opgraving te Arkel in 2004 waardoor een nieuwe samenwerking ontstond met het mediabedrijf Archeomedia. Sinds 1986 is hij tevens lid van de redactie van het landelijk verenigingsblad 'Grondig Bekeken' en schreef hij diverse artikelen. In 2005 ontving hij de legpenning van verdienste van de landelijke vereniging voor zijn bijzondere inzet voor de Nederlandse archeologie.
Daarnaast is hij vrijwilliger bij tal van organisaties, zoals Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Stichting HANCA, telefonische hulpdienst, Nederlandse Hervormde kerk in Wijngaarden, werkgroep Cultuur, Natuur en Recreatie, werkgroep archeologie Gorinchem, Christelijke basisschool 'De Zaaijer' en hij is lid van de Klankbordgroep Wijngaarden.

Meer berichten