De lijsttrekkers van (v.l.n,r,) SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, Jezus Leeft, Doe Mee! Molenlanden en Progressief Molenlanden gingen maandagavond met elkaar in debat. (Foto: Ria Scholten)
De lijsttrekkers van (v.l.n,r,) SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, Jezus Leeft, Doe Mee! Molenlanden en Progressief Molenlanden gingen maandagavond met elkaar in debat. (Foto: Ria Scholten) (Foto: )

Lijsttrekkersdebat; weinig verschillen onderling

Molenlanden - Voor een goedgevulde zaal vond maandagavond in De Til, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 november, het Lijsttrekkersdebat Molenlanden plaats. Het programma bestond uit vier één-op-één debatten over achtereenvolgens De eigenheid van de 20 kernen, Woningbouw: voor wie, door wie?, Aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en Kinderdijk, de toeristische trekker voor de regio. Het debat werd geleid door Peter de Waard (Klokradio). Vragen vanuit de zaal en Twitter werden ingebracht via Rick den Besten (Het Kontakt).

Door Ria Scholten

Na een kort openingswoord van de burgemeesters Reynvaan (Giessenlanden) en Van der Borg (Molenwaard) kregen de zeven lijsttrekkers één minuut de gelegenheid om zich voor te stellen. In zijn introductie had Peter de Waard al aangegeven dat de programma's van de verschillende partijen vooral veel overeenkomsten vertonen. Het was dus zaak om op zoek te gaan naar de verschillen, die in de meeste gevallen niet zo heel erg groot bleken te zijn. Een spetterend debat werd het dan ook niet.

Voor debat 2 met als onderwerp woningbouw stonden Florens van der Spek (Jezus Leeft) en Corné Egas (SGP) aan de tafel. De afgelopen jaren is er nauwelijks gebouwd, Wat willen de partijen nu anders gaan doen? Van der Spek: "Verdrietig dat mensen, die hier geen woning kunnen krijgen, wegtrekken naar de stad. Er zijn geen starterswoningen voor jongeren. Hierop gaf de debatleider aan dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Molenwaard/Giessenlanden slechts zes maanden bedraagt. "Op Funda stonden er vandaag in deze twee gemeenten 82 woningen onder de 250.000 euro te koop. Praten we elkaar allemaal na of is er echt een probleem?" Egas: "In Bleskensgraaf staan vier woningen te koop met een gemiddelde prijs van 750.000 euro. Mensen hebben een specifieke voorkeur voor bepaalde kernen. Van der Spek vroeg de gemeenten om soepelheid bij het verlenen van vergunningen. "Laten we vrijheid geven aan de burger. Er moet veel meer mogelijk zijn." Stam (ChristenUnie) pleitte voor hofjes, zoals in Gorinchem, waar een mix van mensen samenleeft en naar elkaar omziet."

De Hoeken

Uit de zaal kwam de vraag hoe om te gaan met bouwen in het groen. Hierbij kwam de problematiek rond Weidelandgoed De Hoeken, tussen Hoornaar en Hoogblokland, ter sprake. Een Hoornaarse ondernemer wil in het gebied een weidelandschap realiseren met 18 hectare natuurontwikkeling, 12 vrijstaande woningen, een wandelpad en een vissteiger. Initiatiefgroep BinnensteBuiten is tegen. De gemeenteraad van Giessenlanden heeft de beslissing hierover, in afwachting van een rapport, over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild. De standpunten van de verschillende partijen waren maandagavond duidelijk: Buddingh (Doe Mee! Molenlanden) "Het project moet wat ons betreft niet doorgaan." Verschoor (Progressief Molenlanden): "Als er al ruim 1.000 handtekeningen tegen zijn, is het geen goed plan. Van Rees (CDA): Belangrijk dat het cultuurhistorisch landschap behouden blijft. Het juiste plan hebben wij nog niet gezien." Egas (SGP): "Bij een overweldigde meerderheid voor een standpunt moet je de minderheid niet vergeten."

Meer berichten