Wethouder Ton Spek geeft uitleg bij de tekening.
Wethouder Ton Spek geeft uitleg bij de tekening. (Foto: Nanda van Heteren)

Begraafplaats krijgt 780 extra graven

Sliedrecht – De gemeente Sliedrecht wil voor 170.000 euro laten onderzoeken of het aantal graven op de huidige begraafplaats kan worden uitgebreid met 780 nieuwe graven. Als er niets gebeurt, is er in 2025 geen ruimte meer. Een adviesbureau heeft zeven mogelijkheden in kaart gebracht deze graven te kunnen realiseren.

Door Nanda van Heteren


De wethouders Ton Spek (CDA) van openbare ruimte en Ben van der Plas (PvdA) van grondbeleid en gemeentelijk vastgoed lichten de plannen toe. Spek: "In 2015 is er aan de bel getrokken, omdat we anders in 2025 in de problemen zouden komen. Toen is er een onderzoek gestart en zijn er participatieprojecten de revue gepasseerd. Ook hebben wij als gemeente Sliedrecht een poll uitgeschreven waar de nieuwe begraafplaats moet komen. Er was geen consensus over de plek. We hebben zelf heel goed naar alle mogelijke opties gekeken, maar amper op de huidige begraafplaats."

Daarbij komt dat een eventuele tweede begraafplaats een 'zeer kostbaar proces' is. Daarvoor moet grond worden aangekocht en nieuwe wegen en een parkeerplaats worden aangelegd. Ook moet zo'n nieuwe begraafplaats worden ingericht en is er materiaal nodig voor onderhoud en werkzaamheden. Spek: "In deze hele discussie merkten wij dat het buitengebied, bijvoorbeeld bij de Noordkant van de A15 in de buurt van het recreatief knooppunt minder makkelijk te bezoeken is. En de sfeer is daar anders."

Daarom heeft de gemeente nogmaals gekeken wat de mogelijkheden op de huidige begraafplaats zijn. Door het aantal graven hier uit te breiden, blijft de begraafplaats een herkenbare eenheid in Sliedrecht, die makkelijk bereikbaar is en dichtbij de woonomgeving ligt.

Concept

Het adviesbureau geeft aan dat nummer 1 tot en met 6 'inbreiding' zijn en nummer 7 uitbreiding, waar 375 nieuwe graven van de 780 moeten komen. Zo werd als tip gegeven om langs een aantal randen van de begraafplaats nieuwe graven aan te leggen en de begraafplaats op een paar plekken anders in te richten. De uitbreiding moet in dit plan plaatsvinden met een deel van de groenstrook aan de kant van de Tiendweg. Of deze plannen haalbaar zijn, moet aanvullend onderzoek uitwijzen. Daaruit moet blijken welke technische ingrepen er nodig zijn, hoeveel de maatregelen gaan kosten en wanneer er gestart kan worden. Als dit de oplossing wordt, dan is er zeker tot 2035 ruimte genoeg op de huidige begraafplaats. Spek: "Wij zullen uiterst zorgvuldig zijn, uitvaarten ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden bijvoorbeeld, maar ook omwonenden en anderen."

De gemeenteraad van Sliedrecht neemt hier binnenkort een besluit over.

Meer berichten