Wethouder Hans Tanis laat zien wat  er allemaal gaat veranderen aan het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht. (Foto: Nanda van Heteren)
Wethouder Hans Tanis laat zien wat er allemaal gaat veranderen aan het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht. (Foto: Nanda van Heteren)

Bouw nieuw Winklerplein start dit jaar

Sliedrecht - Het Sliedrechtse Burgemeester Winklerplein zou er zomaar over een jaar anders uit kunnen zien. Nog in 2019 start de bouw van een gezondheidscentrum en appartementen rondom het winkelgebied. Het akkoord tussen apotheker Van Bakel, Windroos Bouwgroep en de gemeente Sliedrecht is inmiddels een feit. 

Door Nanda van Heteren

De wethouders Hans Tanis van economie, marketing, financiën en belastingen en Ben van der Plas van ruimtelijke ordening, grondbeleid, gemeentelijk vastgoed en bouw- en woningtoezicht hebben de afgelopen maanden intensief met alle partijen gesproken, deze zijn succesvol afgerond. Dat betekent dat de uitvoering van de plannen dit jaar kan beginnen. 

Gezondheidscentrum

Eén van de nieuwe voorzieningen is een gezondheidscentrum. Deze komt op de vernieuwde versie van het Burgemeester Winklerplein aan de kant van de Rembrandtlaan. Het pand dat daar nu nog staat met een stomerij en appartementen wordt gesloopt. Het gezondheidscentrum, krijgt dezelfde omvang als het huidige pand, namelijk 900 vierkante meter. Het wordt opgezet door apotheker Van Bakel, die nu nog aan de andere kant van het Winklerplein is gevestigd. In het gezondheidscentrum komen onder meer een apotheek, huisartsenpraktijken en een behandelcentrum waar eenvoudige ingrepen kunnen worden verricht. Ook is het de bedoeling dat mensen er terecht kunnen voor laboratoriumonderzoek, longfunctiebepaling en echografie. 

Zeer blij

De gemeente Sliedrecht had een nieuw gezondheidscentrum als een belangrijke wens. De wethouders zeggen dan ook zeer blij te zijn. Tanis: "Net als de rest van het college." Van der Plas voegt daaraan toe: "We hebben daar als gemeente zo bovenop gezeten." Voor Sliedrecht vinden beide wethouders het zo belangrijk, omdat zo alle medische voorzieningen onder één dak komen, dat voldoet aan de eisen van de toekomst. Tanis omschrijft het dan ook als 'goed nieuws voor alle inwoners van Sliedrecht'. "Hier gaat iedereen in ons dorp profijt van hebben. Zoveel diensten bij elkaar in één centrum is pure winst voor ons dorp." 

Appartementen

Ook is er afgesproken dat de appartementen op de kruising van de Jacob Catsstraat en het Burgemeester Winklerplein in 2019 volledig worden gerenoveerd. De huidige apotheek en de achterliggende woningen van Tablis Wonen, op de kruising van het Winklerplein en de Professor Lorentzlaan, worden gesloopt. Op die plek komt nieuwbouw met op de begane grond commerciële ruimte, onder meer voor detailhandel en horeca. Daarboven komen 42 appartementen. Aan de westkant komen vijf woonlagen, aan de oostkant zijn drie woonlagen voorzien. Wethouder Hans Tanis is blij dat er een doorbraak is bereikt: "De uitvoering van de plannen met het Burgemeester Winklerplein was een van de belangrijkste speerpunten van dit college. We hebben intensief met alle partijen gesproken. Ik ben blij en trots dat er een doorbraak is bereikt." 
De gemeente Sliedrecht gaat de komende periode samen met De Windroos de plannen verder uitwerken. Ook is afgesproken dat de Ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein op onderdelen wordt betrokken bij de verdere herontwikkeling van het plein.

Thorbeckelaan

Tijdens de uitleg over het nieuwe gezondheidscentrum werd de vergelijking gemaakt met deze aan de Thorbeckelaan. Het voordeel van deze voorziening is, dat medische hulp geconcentreerd is. Nu de apotheek gaat uitmaken van een gezondheidscentrum met nog andere voorzieningen, wordt dat op het Winklerplein ook zo. 

Stagneerden

Op maandag 16 april 2018 gaf wethouder Tanis nog in een bijeenkomst aan dat de bouwplannen rondom het Sliedrechtse burgemeester Winklerplein stagneerden. Hij vertelde onder andere wat er tussen 2011 en toen is gedaan om de overeenkomst van 210 huizen en 5800 vierkante meter commerciële ruimte te realiseren.

Meer berichten