SUN Drechtsteden: meer vraag om medische zorg

Regio - Hulpverleners hebben in 2018 vaker dan in 2017 een beroep gedaan op de Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden. De stichting helpt mensen die in bijzondere omstandigheden en in urgente financiële nood zitten.

"Wij hebben in onze eerste 3 jaren ons bestaansrecht bewezen als redmiddel in situaties die niet in de hokjes van de overheidssystemen passen. In 2018 hebben hulpverleners ten opzichte van 2017 vaker een beroep gedaan op SUN Drechtsteden. In 2018 is een bedrag van € 90.190,- toegekend. In 2017 was dat € 75.638,- ", meldt SUN Drechtsteden naar aanleiding van haar jaarverslag.

"Er zijn steeds meer aanvragen voor medische zorg die niet uit de basiszorgverzekering wordt vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om mondzorg, fysiotherapie en traumazorg. Sommige cliënten zijn door schulden niet in staat de eigen bijdrage te betalen of zich aanvullend te verzekeren. En komen niet in aanmerking voor het gemeentelijk zorgpakket. Dit is een groeiend probleem", constateert SUN Drechtsteden.

De toenemende schuldenproblematiek verlangt volgens de stichting een andere - meer structurele - aanpak van instanties en hulpverleners. SUN hoopt op vergroting van de souplesse van de Sociale Dienst Drechtsteden bij het verlenen van bijzondere bijstand voor cliënten die - weer - op zichzelf kunnen gaan wonen.

www.sundrechtsteden.nl

Meer berichten