Gespreksavond profielschets kroonbenoemde burgemeester Molenlanden

Molenlanden - Op 14 mei aanstaande gaat de gemeenteraad van Molenlanden in gesprek met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties over de profielschets voor de kroonbenoemde (vaste) burgemeester. Eerder konden Molenlanders via een enquête al aangeven welke eigenschappen zij van belang vinden. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en de concept profielschets wil de gemeenteraad hierover verder in gesprek. De gespreksavond begint om 19:30 uur en vindt plaats op de werklocatie van de gemeente, Groeneweg 33 in Hoornaar.

Proces

Vanwege de fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden is Dirk van der Borg benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Molenlanden. Het is gebruikelijk dat een gemeente na een fusie op zoek gaat naar een kroonbenoemde (vaste) burgemeester. Die zoektocht start met het maken van een profielschets. In juni overhandigt de gemeenteraad de profielschets aan de commissaris van de Koning en start de sollicitatieprocedure. De kroonbenoemde burgemeester wordt naar verwachting in januari 2020 beëdigd.

Enquête

Molenlanders konden in de afgelopen weken een bijdrage leveren aan de profielschets door een korte vragenlijst in te vullen over de gewenste eigenschappen van de kroonbenoemde burgemeester. De enquête is 574 keer ingevuld.

Bij de vraag aan welke 5 eigenschappen een vaste burgemeester moet voldoen komt de volgende top 5 van eigenschappen naar voren: 1. Betrouwbaar 2. Daadkrachtig 3. Eerlijk 4. Belangstellend 5. Verantwoordelijk.

De top 3 op de vraag 'Aan welke thema's de burgemeester de meeste tijd met het college van burgemeester en wethouders besteden?' is: 1. Woon- werk- en leefklimaat 2. Veiligheid en daadkrachtig handhaven 3. Goede communicatie.

De belangrijkste 3 criteria waarop inwoners de kroonbenoemde burgemeester zouden selecteren zijn: 1. Mijn burgemeester is een goede burgervader/-moeder die investeert in de mensen van onze dorpen en de stad Nieuwpoort 2. Blijft altijd, in welke situatie dan ook, het gesprek voeren en compromis zoeken 3. Draagt het DNA (Dialoog, Nabijheid en Ambitie) van Molenlanden uit.

De volledige rapportage van de enquête is te vinden op www.molenlanden.nl: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Molenlanden/87748e75-1c32-43b2-9494-4b62521ff664

Gespreksavond

Tijdens de gespreksavond op 14 mei aanstaande willen de gemeenteraadsleden met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties van gedachten wisselen over de uitkomsten van de enquête en de concept profielschets van de nieuwe burgemeester. Tijdens informele gesprekken met raadsleden kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester en welke vragen zij zouden stellen aan de kandidaat-burgemeester in het sollicitatiegesprek. De raadsleden nemen deze input mee bij het vaststellen van de profielschets en het voeren van de sollicitatiegesprekken.

Voor vragen over de gespreksavond kan contact worden opgenomen met de griffie van de gemeenteraad via: griffie@jouwgemeente.nl

Meer berichten