Stefan van der Weiden. (Foto: Nanda van Heteren)
Stefan van der Weiden. (Foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Lessen De Willem zoals in Zweden

HARDINXVELD-GIESSENDAM - Nu het schooljaar 2019-2020 begonnen is, zijn ook de eerste weken van Stefan van der Weiden als locatiemanager van het Willem de Zwijger College in Hardinxveld-Giessendam een feit. Van der Weiden begon vijf jaar geleden op de openbare scholengemeenschap voor vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, atheneum en gymnasium als docent Nederlands en procesbegeleider innovatie onderwijs. Sinds 1 augustus volgt hij Christel de Graaf-Bragt op. Zij gaat per 1 februari met pensioen en helpt tot die tijd de nieuwbakken locatiemanager één dag per week om 'praktische zaken over te dragen'. Van der Weiden: "Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren aan het onderwijstraject waar wij nu in zitten."

Door Nanda van Heteren

Dat onderwijstraject, dat gebaseerd is op het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan, met gepersonaliseerd leren is in het schooljaar 2018-2019 ingegaan. Leerlingen hebben een coach gekregen die hen helpt bij onder meer het plannen van hun taken en zitten in een stamgroep waar ze leren plannen, sociale vaardigheden en burgerschapsvorming. Ook is het schoolrooster intussen veranderd en de leerlingen krijgen nu een digitaal leerportaal op basis van leerdoelen in plaats van taken.

Van der Weiden schetst: "Elke dag start met het teamoverleg voor personeel waarin de bijzondere zaken van die dag ter tafel komen. Na de teamstart zijn er vier coachgesprekken. Vervolgens starten de scholieren in hun stamgroep waarbij we hen vaardigheden aanleren en bewust laten worden van hun burgerschap. Daarna worden er drie vakken van tachtig minuten gegeven. Tot slot komen twee andere scholieren voor de coaching. Elke leerling komt een keer per week voor een coachingsgesprek van een kwartier waarin hij/zij sturing krijgt."

Van der Weiden was één van de interne aanjagers binnen de school toen men bezig was met de onderwijsvernieuwing. "In het kader van gepersonaliseerd leren was ik ook een van de medewerkers van De Willem die naar Zweden is geweest om te onderzoeken hoe hun onderwijs in elkaar zit en welke elementen wij hieruit kunnen overnemen. Ik ben één van die voorlopers gebleven. Nu ik locatiemanager ben, heb ik nog maar één klas om Nederlands te geven. De rest van mijn werktijd besteed ik in het nog beter maken van ons onderwijs. Dat is nodig, want wij hebben twee jaar geleden vastgesteld dat het gepersonaliseerd leren een traject van vijf tot acht jaar is om volledig in te voeren. Elk jaar zetten we stapjes en komen we dichterbij de stip aan de horizon." De stappen die dit schooljaar gezet worden zijn activerende didactiek en formatief assessment. "Bij activerende didactiek gaat het om werkvormen waarbij leerlingen actief betrokken zijn bij de lesstof in de les. Het formatief assessment is het toetsen waarbij leerlingen geen cijfer krijgen. Zij krijgen feedback die hen een stapje verder helpt in het leerproces. Scholieren krijgen een goed, voldoende of nog niet behaald. Deze methode werkt heel goed. Nog niet behaald is hetzelfde als een onvoldoende, maar voor de leerlingen is de beleving anders. Ook de terugkoppeling, want we gaan analyseren wat ze wel nodig hebben voor een voldoende. Dat kan bijvoorbeeld extra tijd zijn of een andere toetsvorm, maar ook meer uitleg."

Aan het einde van afgelopen schooljaar zijn er meer veranderingen geweest. "We hebben een pilot gedaan met landelijke onafhankelijke toetsen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. In het merendeel van deze vakken kwamen we boven het landelijke gemiddelde uit. Dat is een bevestiging voor het personeel dat wat wij doen werkt en dat we het goed doen. Dat is fijn, want we zijn een proces gestart, maar je weet van tevoren nooit hoe het precies loopt."

Meer berichten