De plek waar de brede school moet komen te staan (foto: Nanda van Heteren)
De plek waar de brede school moet komen te staan (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Komt er nog een brede school?

Door: Nanda van Heteren

Gemeenteraad om hulp gevraagd

Bert-Jan Kollmer, bestuurder van Stichting OVO (afkorting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio) heeft hulp gevraagd aan de gemeenteraad in Hardinxveld-Giessendam. De samenwerking tussen de twee scholen die onder samen in een gebouw moeten komen, is niet meer zeker. Kollmer: ,,Zo gaat dat niet meer lukken, maar wij willen niets liever."

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Kollmer: ,,In 2017 zijn er nieuwe plannen gekomen rondom onze huisvesting. Er zijn afspraken gemaakt dat onze basisschool De Driemaster en de Ichthusschool met de Christelijke identiteit in de Wielwijk samen onder één dak komen. We houden allebei wel onze eigen identiteit, maar van de gymzaal en andere gezamenlijke ruimtes, kunnen we allebei gebruik maken. Ook is er nu nog een kinderopvang. Deze willen we graag zou houden en is qua identiteit neutraal." De bestuurder geeft aan dat de stand van zaken momenteel is dat de helft van de kinderen op de opvang doorstroomt naar het openbare onderwijs en de helft naar de Christelijke basisschool. ,,Dat is natuurlijk prima, maar nu Vereniging Trivia (voor Protestants Christelijk primair onderwijs, red.) niet meer voornemens is samen te werken aan één kindcentrum, gaat deze vlieger niet op. TriVia wil een van hun peuteropvanglocaties in de wijk verplaatsen naar direct naast dit kindcentrum. Daarmee wordt er een leerlijn van 0 tot 12 gemaakt voor leerlingen met een Christelijke identiteit. Ik vind het juist goed dat ouders te kiezen hebben in Nederland wat onderwijs betreft, daar sta ik ook achter. Deze plannen halen de gedachte van een brede school weg. Wij vrezen dat peuteropvang De Snaters door de nieuwe plannen van Trivia failliet zal gaan." De gemeenteraad in Hardinxveld-Giessendam is om hulp gevraagd. ,,Ik voel mij in de steek gelaten door wethouder Theo Boerman (SGP, die onderwijs in zijn portefeuille heeft, red.). Wij vragen alleen om bemiddeling, zoals eerder toegezegd én neutraal te zijn." Wethouder Boerman zegt 'dat wat gevraagd wordt ook is gebeurd'. ,,Ik heb gesprekken gevoerd met beide schoolbesturen en uiteraard vanuit een neutrale houding. Beiden willen echter ruimte voor hun eigen peuterpeelzaal. Het behoort tot de vrijheid van scholen dergelijke standpunten in te nemen. Voor dit moment is het van belang dat de schoolbesturen nog steeds één schoolgebouw willen. Vanuit dat vertrekpunt worden de voorbereidingen, waaronder vervolggesprekken, voortgezet." De reactie van TriVia: ,,TriVia wil in het nieuwe gebouw graag een doorlopende leerlijn van 0-12 realiseren met een eigen kinderopvang. Dat hoeft de bouw van een brede school in de Wielwijk niet in de weg te staan. In dat schoolgebouw kunnen beide scholen gebruik maken van gezamenlijke ruimtes en ook op andere vlakken samenwerken. We hopen dat er op korte termijn duidelijkheid komt vanuit de gemeente, zodat de nieuwbouw niet nog langer op zich laat wachten."

Meer berichten