Namens de leerwerkbedrijven van het platform Sliedrecht Werkt uit Lennart Broekhuizen (tweede van links) zijn zorgen. (Foto: Yvonne Vogel)
Namens de leerwerkbedrijven van het platform Sliedrecht Werkt uit Lennart Broekhuizen (tweede van links) zijn zorgen. (Foto: Yvonne Vogel) (Foto: )

'Door bezuinigingen wordt probleem verlegd'

Sliedrecht - Bezuinigingen worden nooit met gejuich ontvangen, helemaal niet als ze voor betrokkenen totaal uit de lucht komen vallen en funeste gevolgen kunnen hebben voor wat de afgelopen jaren met zorg is opgebouwd.

Door Yvonne Vogel

De aankondiging van het Drechtstedenbestuur om fors te snijden in het budget ten behoeve van het sociaal domein stuit daarom op fors verzet. Namens de leerwerkbedrijven van het platform Sliedrecht Werkt uit Lennart Broekhuizen zijn zorgen over de nabije toekomst. "Met de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen worden problemen alleen maar verplaatst en komen ze dubbel zo hard terug in de samenleving."

Leerwerkplekken

In Sliedrecht zijn er verschillende organisaties die leerwerkplekken aanbieden. Gemiva-SBG Groep, de Sociale Moestuin, Sterk@werk en Melson Groep bundelen middels het platform de krachten. Dat is met de meest recente ontwikkelingen misschien wel harder nodig dan ooit, weet Broekhuizen. "Tijdens de vergadering van de Drechtraad op 1 oktober jongsleden werden de bezuinigingsmaatregelen besproken. Onder meer een duurdere ziektekostenverzekering voor minima, de invoering van een eigen bijdrage voor dagbesteding, verhoging van de tarieven voor de Drechthopper en het wegbezuinigen van leerwerkbedrijven passeerden de revue. Vanwege verdeeldheid in het Drechtstedenbestuur werd er nog geen definitieve klap op gegeven."

Zwaard van Damocles

Uitstel betekent echter geen afstel en het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven het hoofd. "Van de sociale ondernemers, maar veel erger nog: ook van de mensen die juist zo goed gedijen bij de leerwerkbedrijven. Bij Melson Groep zie ik dagelijks in de praktijk wat wij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen betekenen. We investeren in het opbouwen van een persoonlijke band, zorgen voor wat structuur in iemands leven middels dagbesteding en halen een kwetsbare doelgroep uit een isolement. Mensen die anders vastlopen, op straat leven of in een gesloten inrichting terechtkomen, daar zetten wij de deur voor open. Ze horen weer ergens bij, er wordt op ze gerekend. Dankzij de kleinschalige opzet groeien mensen soms zelfs door naar vrijwilligerswerk of een reguliere baan. Ga je bezuinigingen op deze participatieplekken, dan vallen deze mensen tussen wal en schip. Velen hebben geen vangnet. Met alle gevolgen van dien. Overlast in de buurt, mensen die in de knel zitten, veel instanties waar weer (vaker) een beroep op moet worden gedaan: niet alleen vervelend, maar kost ook bakken vol met geld. Wat je met mogelijke bezuinigingsmaatregelen op het sociale domein bespaart, vliegt er met minimaal factor drie aan allerlei andere kanten weer uit. Dus dan win je er niets mee. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden bracht enige tijd geleden een rapport uit met een conclusie van gelijke strekking." Hoe het verder gaat, zal de komende maanden steeds duidelijker worden.

Meer berichten