De wagens waar het afval mee opgehaald wordt (foto: Nanda van Heteren)
De wagens waar het afval mee opgehaald wordt (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Wat gebeurt er met ons afval? Deel 2 PBD

In deze vierdelige serie doet De Merwestreek verslag van wat er met ons afval gebeurt. Thijs Veerman, opzichter afvalinzameling en beleidsadviseur op afvalgebied van de gemeente Sliedrecht, legt uit wat er gebeurt wanneer wij onze afvalcontainers langs de weg zetten om te legen en waar het ingezamelde afval naartoe gaat. Deel 2 gaat over het PBD afval.

SLIEDRECHT - ,,De afkorting PBD staat voor plastic, blik en drankenkartons. Deze horen thuis in de grijze mini container wanneer je een laagbouwwoning hebt in de gemeente Sliedrecht. Als je bijvoorbeeld in een appartement woont, dan kan je dit afval kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse container bij jou in de buurt. Het PBD afval is misschien wel het lastigst om goed afval om te scheiden. Dit komt omdat er best wel wat regeltjes zijn bij deze afvalstroom. Daarom hebben we magneten die we uitdelen waarop staat wanneer afval nou wel of niet in de grijze afvalbak mag. Is het een verpakking? Komt het uit de keuken of badkamer? Is het leeg? Is het antwoord op alle drie die vragen ja, dan kan het in grijze mini container.

Sinds 2015 is de gemeente Sliedrecht overgegaan op het omgekeerd inzamelen. Dat betekent dat alle waardevolle afvalstromen zoveel mogelijk huis-aan-huis worden ingezameld. Voor het wegbrengen van restafval moeten de bewoners meer moeite doen, door dit naar een ondergrondse container te brengen. Het idee hier achter is dat de bewoners worden gestimuleerd om hun afval goed te gaan scheiden. Als je goed je afval scheidt, dan heb je relatief weinig restafval. Vanaf 2020 gaan we het PBD niet meer op dezelfde dag inzamelen als het gft. Op de afvalkalender sliedrecht.afvalinfo.nl kunnen de bewoners de wijzigingen in de inzameldag terug zien. De reden voor deze wijziging is dat we zien dat op de inzameldag nu op veel plekken heel erg veel containers op de stoep staan. Zelfs zoveel dat de bewoners niet meer over de stoep kunnen lopen."

Meer berichten