Papier, afval dat in de blauwe mini container hoort (foto: Nanda van Heteren)
Papier, afval dat in de blauwe mini container hoort (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Wat gebeurt er met ons afval? Deel 3 Papier

In deze vierdelige serie doet De Merwestreek verslag van wat er met ons afval gebeurt. Thijs Veerman, opzichter afvalinzameling en beleidsadviseur op afvalgebied van de gemeente Sliedrecht, legt uit wat er gebeurt wanneer wij onze afvalcontainers langs de weg zetten om te legen en waar het afval naartoe gaat. Deel 3 gaat over het papier afval.

SLIEDRECHT - ,,Papier hoort thuis in de blauwe mini container wanneer je een laagbouwwoning hebt in de gemeente Sliedrecht. Als je bijvoorbeeld in een appartement woont, dan kan je dit afval kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse container bij jou in de buurt. Sinds 2015 doen wij aan omgekeerd inzamelen. Hierbij verlenen wij service op waardevolle afvalstromen en moeten mensen moeite doen voor hun restafval. Dit zorgt ervoor dat zij nog beter hun afval gaan scheiden. Dat is voor ons erg belangrijk, want die waardevolle afvalstromen heten niet voor niets zo. Deze afvalstromen zijn waardevol omdat we deze kunnen recyclen. Een goed voorbeeld hiervan is papier Het papier van De Merwestreek wordt nog een keer gebruikt. Papier is nog extra waardevol omdat wij ook een vergoeding krijgen voor het ingezamelde papier. Papier levert dus geld op. Sinds mensen heugenis hebben wij een eigen dienst die afval inzamelt. Papier zamelen we huis aan huis in. Ook zamelen we dit in via ondergrondse containers en op de milieustraat. Het bijzondere en mooie van de papier inzameling is dat de mini containers door vrijwilligers worden geleegd. Dit zijn verenigingen en organisaties die 's avonds het oud-papier op komen halen. Wij stellen dan een afvalwagen en een chauffeur beschikbaar. We gaan samen met de vereniging het papier inzamelen op een route die maximaal 2,5 uur duurt en de volgende ochtend lossen we deze bij de firma Peute in Dordrecht. Daar wordt gewogen hoeveel kilogram papier we hebben opgehaald en dan weten we hoeveel we hiervoor krijgen. De verenigingen krijgen van ons een vergoeding voor het ingezamelde papier.

Terugkomend op die papierprijs, die wordt op basis van marktwerking, dus letterlijk vraag en aanbod bepaalt op de mondiale markt. Een deel van ons oud-papier blijft in Nederland, een ander deel gaat naar België en Noord-Frankrijk. Van papier wordt weer papier gemaakt."

Meer berichten