Het restafval dat wordt opgehaald (foto: Nanda van Heteren)
Het restafval dat wordt opgehaald (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Wat gebeurt er met ons afval? Deel 4 Restafval

In deze vierdelige serie doet De Merwestreek verslag van wat er met ons afval gebeurt. Thijs Veerman, opzichter afvalinzameling en beleidsadviseur op afvalgebied van de gemeente Sliedrecht, legt uit wat er gebeurt als wij ons afval in de ondergrondse container doen en waar het afval uit de ondergrondse containers naartoe gaat. Deel 4 gaat over het rest afval.

SLIEDRECHT - ,,Sinds 2015 zamelen we het restafval in via ondergrondse containers. Dit noemen we omgekeerd inzamelen. Hierbij verlenen wij service op waardevolle afvalstromen en moeten mensen moeite doen voor hun restafval. Dit zorgt ervoor dat zij nog beter hun afval gaan scheiden. Dat is voor ons erg belangrijk. We willen het afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Door het afval goed te scheiden, houden we minder restafval over. En houden we meer waardevolle afvalstromen apart. Deze kunnen we dan weer recyclen. Restafval kunnen we niet meer recyclen.

Het restafval dat wij hebben ingezameld brengen wij naar een verwerker. Dit afval wordt vervolgens verbrand. De warmte die hierbij vrijkomt wordt weer zoveel mogelijk nuttig toegepast. Denk hierbij aan het opwekken van stroom of het warmtenet. De as die overblijft na de verbranding van het restafval kan weer worden gebruikt als fundering onder snelwegen. De rookgassen die vrijkomen bij de verbranding moeten wel weer gereinigd worden. Dit is een kostbaar proces. Dit zorgt er ook voor dat het verbranden van afval erg duur is. Hoe meer restafval wij met zijn allen produceren, hoe meer geld we hier aan kwijt zijn. Of omgekeerd; hoe beter wij ons afval scheiden, hoe minder kosten wij zullen moeten maken voor het verwerken van ons restafval."

Meer berichten