Krachtenbundeling Slingelandse Plassen

Molenlanden - De Slingelandse Plassen is een mooi gebied in Molenlanden waar meer mensen van moeten kunnen genieten. Een groep ondernemers, stichtingen en verenigingen slaan daarom samen de handen ineen om dit natuur- en recreatiegebied tussen Goudriaan en Noordeloos optimaal te ontwikkelen. Zij doen dit samen met de gemeente Molenlanden die het gebied van circa 35 hectare sinds januari 2019 in beheer heeft.

Een andere invulling van het gebied is nodig om het onderhoud ook in de toekomst te kunnen bekostigen. Door een aansprekend aanbod te creëren en het gebied (mogelijk) te vergroten, kan het meer betekenis voor inwoners in de regio krijgen. Er zijn hiervoor volop ideeën op het vlak van natuur, recreatie en educatie. De partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling zijn zelf bereid te investeren in het gebied. Deze initiatiefnemers kunnen investeren in de vorm van een financiële bijdrage, maar ook door een bepaalde inspanning te leveren. Uiteraard staan steeds de waarden en het karakter van het gebied voorop.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de initiatiefnemers stond kennismaken en kennisnemen centraal. Alle partijen hielden een pitch om hun initiatief toe te lichten. Daarna is gekeken welke combinaties van kansen en mogelijkheden er zijn in het gebied.

Het was een constructieve bijeenkomst waarin de partijen vol energie aan de slag zijn gegaan. In een volgende bijeenkomst wordt de haalbaarheid van initiatieven getoetst en worden dilemma's in beeld gebracht. In december is een derde bijeenkomst gepland waarin alles verder wordt uitgewerkt.

Deze gebiedsontwikkeling kent zijn eigen dynamiek. Het resultaat van het project staat nu nog niet vast. Tijdens een meningvormende raadsvergadering in januari wordt de raad gevraagd te reageren op de opbrengst tot dan toe. Daarna kunnen de partijen de plannen verder uitwerken.

Meer berichten