Logo demerwestreek.nl

Zorg voor vluchtelingen in regio

  Human Interest
Vluchtelingen kleuren het straatbeeld in Nederland, dus ook in deze regio.
Vluchtelingen kleuren het straatbeeld in Nederland, dus ook in deze regio. (Door: Ditty Drenthe)

Sliedrecht - veral ter wereld moeten mensen vluchten. Wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de hulp van VluchtelingenWerk.

"Wij begeleiden sinds januari 2017 geen nieuw gevestigde vluchtelingen meer in Sliedrecht. De begeleiding is overgedragen aan Participe", vertelt Martine Verlek, teamleider van VluchtelingenWerk Sliedrecht. "Vanuit het kantoor in Sliedrecht coördineren wij de begeleiding van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in Hardinxveld-Giessendam en Molenwaard. Op dit moment bieden wij vierentwintig volwassen statushouders in Hardinxveld-Giessendam actieve begeleiding en ook in Molenwaard vierentwintig volwassenen. Daarnaast zijn er cliënten die niet meer bij ons in begeleiding zijn, maar nog wel af en toe met hulpvragen op het inloopspreekuur komen."

Vluchtelingenwerk Sliedrecht is gevestigd aan de Industrieweg 13 in Sliedrecht. Het inloopspreekuur is op maandag van 14.00 - 16.00 uur en woensdag van 10.00 - 12.00 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor cliënten die het traject van maatschappelijke begeleiding hebben afgerond. "De meeste vragen gaan over financiële zaken en onderwijs." De belangrijkste hulpverleningspijlers van VluchtelingenWerk Sliedrecht zijn: hulp bij het opbouwen van een nieuw bestaan door ondersteuning te bieden bij praktische zaken, juridische begeleiding (hulp bij gezinshereniging, verlening verblijfsvergunning en naturalisatie), maatschappelijke begeleiding gericht op zelfredzaamheid, integratie en participatie. Als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben, kunnen zij gezinshereniging aanvragen. Ook daar ondersteunt VluchtelingenWerk bij. Als de statushouders naar de gemeente verhuizen, neemt VluchtelingenWerk in de gemeente deze begeleiding over. "Als ze al een huis hebben, bieden wij ook hulp. Ook geven wij voorlichting aan externen en we werken aan belangenbehartiging. Er worden op dit moment geen asielzoekers opgevangen in Sliedrecht. Mensen die nog in de asielprocedure zitten, of inmiddels een verblijfsvergunning hebben maar in afwachting zijn van een woning, verblijven op asielzoekerscentra zoals die in Gorinchem en 's Gravendeel." VluchtelingenWerk drijft op de inzet van vrijwilligers. "Op dit moment hebben wij voldoende begeleiders voor de huisvesting en maatschappelijke begeleiding. We zijn nog wel op zoek naar gidsmaatjes die het leuk vinden om met een of een aantal vluchtelingen verschillende plekken in de regio te bezoeken. Zie: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwest Nederland/vacatures."

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox